Tour de Sibiu 2017

Tour de Sibiu 2017

My 2nd year shooting this great event.